Kalma (Word)

tafiya da ƙafa

English

walk

Hausa

tafiya da ƙafa

Synonyms (Kalma mafi Alaƙa)

walking

Ma'anar Kalma

yin 'yar tafiya ko balaguro a ƙafa.

Meaning

an act of traveling or an excursion on foot.

Singular

walk

Plural

walk

Tilo

tafiya da ƙafa

Jam'i

tafiya da ƙafa

MOBILE APP COMING SOON ON