Kalma (Word)

'Yar ƙaramar ƙusa

English

Tack

Hausa

'Yar ƙaramar ƙusa

Ma'anar Kalma

Yar ƙaramar ƙusa mai kaifi.

Meaning

A small, sharp, broad-headed nail.

Singular

Tack

Plural

Tack

Tilo

'Yar ƙaramar ƙusa

Jam'i

'Yar ƙaramar ƙusa

MOBILE APP COMING SOON ON