Kalma (Word)

'yar ɗan'uwa

English

niece

Hausa

'yar ɗan'uwa

Synonyms (Kalma mafi Alaƙa)

'yar ya, 'yar kanwa, 'yar wa

Ma'anar Kalma

'yar ɗan'uwanta ko' yar'uwarta

Meaning

a daughter of one's brother or sister, or of one's brother-in-law or sister-in-law.

Singular

niece

Plural

niece

Tilo

'yar ɗan'uwa

Jam'i

'yar ɗan'uwa

MOBILE APP COMING SOON ON