Kalma (Word)

sanyaya

English

cool

Hausa

sanyaya

Synonyms (Kalma mafi Alaƙa)

huce, mai sanyi, mai sanyin zuciya

Ma'anar Kalma

hucewa saboda sanyin wuri ko; kwantar da hankali

Meaning

soothing because of its low temperature. or; calmness

Singular

cool

Plural

cool

Tilo

sanyaya

Jam'i

sanyaya

MOBILE APP COMING SOON ON